Ahlan Wa Sahlan

IQRO ( BACALAH )

Bacalah dirimu, Bacalah dari apa engkau dijadikan

Bacalah kejadian demi kejadian, Bacalah masa lalu, dan apa-apa yang ditinggalkan, Bacalah masa kini, dan apa-apa yang ada disekitarmu, Bacalah masa yang akan datang dan apa-apa yang akan dan tentu terjadinya.

Sungguh ALLOH telah memberimu berlimpah-limpah, dan tegak kanlah kebenaran itu dengan daya juang yang tak kenal payah dan henti ( sabar),......................

Selamat datang ana ucapkan kepada akhi dan ukhti, semoga apa yang tertulis di blog ini bermanfaat bagi kita dalam menSyiarkan Islam, serta sebagai media bagi kita untuk saling bersilaturahmi.

Kritik dan saran dapat di sampaikan ke is.majid@gmail.com

Wassalam

AddThis

Bookmark and Share

Rabu, 05 Desember 2007

Makna Kata / Kalimat SAW

SAW merupakan singkatan dari Shallallahu `alaihi Wa Sallam, sebuah lafadz yang disunnahkan kepada kita, untuk mengucapkannya ketika menyebut nama Rasulullah SAW, artinya adalah semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepadanya.

Perintah untuk bershalawat kepada Rasulullah SAW merupakan perintah dari Al-Quran yaitu

" Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi,

Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu utk Nabi & ucapkanlah salam penghormatan kepadanya ."

(QS. Al-Ahzab: 56)As biasa digunakan untuk menyingkat lafadz Alaihis Salam yang bermakna Semoga keselamatan
dilimpahkan kepadanya.

Ungkapan ini biasanya diberikan kepada para nabi dan Rasul termasuk juga para malaikat.

" Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul." (QS. Ash-Shaffaat : 181)

Ra biasa digunakan untuk menyingkat lafadz Radhiyallahu `anhu/`anha / `anhum.

Lafadz ini juga merupakan ungkapan dan doa yang disematkan kepada para shahabat Rasulullah SAW.

Maknanya adalah Semoga Allah meridhainya. Bila kata terakhirnya `anhu maka dhamirnya untuk dia satu orang laki-laki.

Bila kata terakhirnya `anhum maka dhamirnya mereka (jama`) dan bila kata terakhirnya `anha maka dhamirnya untuk dia seorang wanita.


" Orang orang yg terdahulu lagi yg pertama2 dr golongan muhajirin & anshar & orang2 yg mengikuti mereka dgn baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar." (QS. At-Taubah : 100)


" Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mu'min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon , maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat ." (QS. Al-Fath : 18)

Azza wa Jalla dan Jalla Jalaluhu adalah dua ungkapan yang disematkan pada lafadz Allah selain Ta`ala.

Lafaz `Azza makanya adalah yang Maha Aziz atau Perkasa, Sedangkan lafaz Jalla maknanya adalah Agung.

" ... maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah : 209)

" Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran / keagungan dan kemuliaan." (QS. Ar-Rahman : 27)

Naudzubillahi mindzalik adalah ungkapan meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya atau madharat sesuatu hal. "..maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. Al-Mu`min : 56)

Wallahu a'lam bishshowab adalah ungkapan untuk menyatakan bahwa kita mengembalikan kebenaran itu hanya
kepada Allah. Makna lafadz itu adalah Dan hanya Allah saja lah yang lebih mengetahui kebenarannya.


" dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui." (QS. Yusuf : 76)

Jazzakumullah Khoiran Katsiro maknanya adalah Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda yang lebih baik dan lebih banyak.

Ungkapan ini adalah bentuk doa dan sekaligus rasa sykur kepada manusia yang telah berjasa kepada kita. Ungkapan ini lebih sempurna dari sekedar mengucapkan kalimat terima kasih.

Karena didalamnya selain ungkapan terima kasih juga ada doa untuk yang memberikan yaitu semoga mendapat rizki yang lebih baik dan lebih banyak lagi.

" Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak, Dia adalah sebaik-baik Pemberi pahala dan sebaik-baik Pemberi balasan." (QS. Al-Kahfi : 44)

1 Comment:

Anonim said...

" DEMI KEBENARANMU YANG SEBENAR-BENARNYA MAHA PENCIPTA,daku memohon keizinan dariMU yaALLAH untuk melayari ' wafatabadi.blogspot.com ' daku pohon dengan sebenar-benar permohonan agar daku dapat berfikir dengan fikiranMU,bersamaMU.Syukur Terimakasih yaALLAH dengan nikmat jasad&nyawa ini..Sejahtera DIRIMU yaALLAH.." saudara-saudari yang teramat dikasihi,semestinya kita insan yang mencari KEBENARAN YANG SEBENAR-BENARNYA.luangkanlah masa kita untuk melayari blog ini kerana sesungguhnya kita semua sudah kesuntukan masa..bacalah..INI YANG TERAKHIR SEBELUM DUNIA INI BERAKHIR..PERCAYALAH!! Salam kasihsayang..adam7